Videos

8  SEMBANA

8 SEMBANA

Miteraka fahasembanana eo amin'ny atidohan'ny zaza ny tsy fahampian'ny rivotra mankany amin'ny atidoha mandritra ny fiterahana. Mety misy fiantraikany ...

10 CENTRE D'APPAREILLAGE

10 CENTRE D'APPAREILLAGE

Tafatsangana ny AMPR Mada na ny Association de Médecine Physique et de Réadaption izay fikambanana ivondronan'ireo mpitsabo mikasika ny fanarenana ara-batana. ...

10 CENTRE D'APPAREILLAGE

10 CENTRE D'APPAREILLAGE

L'Association de Médecine Physique et de Réadaptation de Madagascar" ou "AMPR Mada" a pour mission de promouvoir la médecine physique et de réadaptation ...

SAROBIDY NY FAHASALAMANA DU 19 MARS 2014

SAROBIDY NY FAHASALAMANA DU 19 MARS 2014

SAROBIDY NY FAHASALAMANA DU 19 MARS 2014"

Welcome !